Gebruik van deze internetsite

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsites van Atletiekvereniging SPRINT. Door deze internetsite te benaderen en op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met deze disclaimer.SPRINT spant zich in om de informatie die zij op deze site aanbiedt zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer SPRINT hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, is het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. SPRINT aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door SPRINT niet geverifieerd.

Gebruik van deze internetsite

Het is niet toegestaan om nieuws of informatie van deze site over te nemen zonder toestemming van SPRINT. Voor meer informatie kun je contact opnemen met webmaster@avsprint.nl.

Intellectuele eigendomsrechten

SPRINT of de rechthebbende behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiĆ«ren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SPRINT of de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. Voor een verzoek tot hergebruik kun je contact opnemen met webmaster@avsprint.nl.

Wijzigingen

SPRINT behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Meer informatie omtrent deze disclaimer kun je verkrijgen op het volgende email adres: webmaster@avsprint.nl.